Производство
Направено в Русия
Производство AutoShic

Направено в Русия

Висококачествени австралийски материали
Нашите основни цели са да задоволим нашите клиенти по отношение на качество, доставка и обслужване; също така поддържане на отлични отношения с клиентите; за да гарантираме, че качеството на нашите продукти е годно за употреба по предназначение; и да продължим да подобряваме качеството и стойността, която носим.
New item

Директор

Дмитрий Черняев
New item

Контрол на качеството

Ние знаем колко драстично може да бъде въздействието на лошото качество (дори потенциалното отзоваване на продукта може да има сериозни финансови последици). Ето защо ние се ангажираме да отговаряме на нуждите на нашите клиенти от качество на продуктите и услугите всеки ден. Нашите основни цели са да задоволим нашите клиенти по отношение на качество, доставка и обслужване; също така поддържане на отлични отношения с клиентите; за да гарантираме, че качеството на нашите продукти е годно за употреба по предназначение; и да продължим да подобряваме качеството и стойността, която носим.